Produkty

Pro základní školy SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., vydalo učebnice pro všechny základní předměty všech ročníků. Jedná se o díla vytvořená českými autory, mnohá doplněná ilustracemi významných českých malířů. Profilové řady tvoří: český jazyk a čítanky s literární výchovou, angličtina, matematika, hudební výchova, učebnice přírodovědných a humanitních oborů (pro 1. stupeň prvouka, vlastivěda, přírodověda, pro 2. stupeň dějepis, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie a občanská výchova).

Pro střední školy se nabídka zaměřuje hlavně na humanitní obory, ale obsahuje i učebnice chemie a geografie.

Učebnice

504Většinu učebnic nabízíme v ucelených řadách. Jejich obsah i grafické zpracování je v souladu s RVP a požadavky žáků a vyučujících. Mnoho z nich je opatřeno schvalovací doložkou MŠMT.

 

Pracovní sešity a cvičebnice

Učebnice jsou často doplněny pracovními sešity, které jsou připraveny v návaznosti na konkrétní učebnice. Některé pracovní sešity či cvičebnice jsou koncipovány univerzálně, tedy k obecnému procvičování učiva.

Metodiky pro vyučující

586Jako návod k vhodnému metodickému využívání učebnic mohou sloužit metodické příručky. Mají usnadnit práci pedagoga při výuce a případně mu nabídnout alternativní vyučovací postupy. Často obsahují také správná řešení úloh z učebnic i pracovních sešitů. Některé metodické příručky jsou v sekci Ke stažení k dispozici zdarma.

Další pomůcky pro výuku

344Na pomoc vyučujícím připravujeme také praktické pomůcky, jako jsou např. nástěnné tabule Velká tiskací písmena a Velká a malá tiskací písmena. Vedou k větší názornosti a pomáhají žákům lépe porozumět učivu.

 

 Elektronické pomůcky

DemoPřipravovanou elektronickou pomůcku k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ si můžete vyzkoušet zde v demoverzi.

Časopisy

Dva tradiční časopisy, které vydáváme, přináší novinky z daných oborů a různé cenné rady.

Český jazyk a literatura

Biologie – Chemie – Zeměpis


Bližší informace o všech produktech naleznete na e-shopu www.naseucebnice.cz.

Vaše připomínky, názory, doporučení k tvorbě učebnic nakladatelství vítá a předem za ně děkuje.
Děkuje také za přízeň, kterou nám vyjadřujete zájmem o naše produkty.