Nakladatelství

stažený soubor (1) Nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství vzniklo roku 1994 jako akciová společnost. Patří mezi významné nakladatelské a vydavatelské instituce v České republice. Vydává učebnice pro základní školy, pro školy střední i publikace vhodné pro nejširší veřejnost.

 

S úctou se vztahuje k dobrým počinům, které na adrese Ostrovní ulice č. 30 v historii vznikly. Navazuje na tradici novátorských činů Marie Terezie, která na podporu zavedení povinné školní docházky založila na místě, kde dnes SPN sídlí, první nakladatelství školních knih a c. k. knižní velkosklad. Odtud letopočet 1775 v logu nakladatelství. Za staletí učebnicového nakladatelství byla vydána nekonečná řada knižních skvostů – např. první český slabikář; z místa v centru Prahy vzešly významné pedagogické časopisy, z nichž některé existují dodnes (např. Učitelské noviny).